Donation till runforskning i Uppsala

Svensk-amerikanen Myrna G. Smith har donerat USD 15 000 till runforskningen vid Uppsala runforum. Myrna G. Smith är styrelsemedlem i American Association for Runic Studies, en organisation som Uppsala runforum har ett mycket nära samarbete med. Läs mer i Universitetets pressmeddelande.