Två runologer promoverades

Alessandro och Sonia. Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Vid dagens akademiska högtid på Uppsala universitet promoverades runologerna Sonia Pereswetoff-Morath och Alessandro Palumbo till filosofie doktorer. Sonia disputerade våren 2017 på en avhandling med titeln Vikingatida runbleck: läsningar och tolkningar. Alessandro försvarade sin avhandling Skriftsystem i förändring: en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna våren 2018.

Uppsala runforum och institutionen för nordiska språk gratulerar sina nya doctores juvenes!

Under promotionsakten. Sonia och Alessandro har precis tagit emot lagerkrans och diplom ur promotorns hand. Promotor är Mats Eskhult, professor i semitiska språk. Foto: Marco Bianchi (CC BY).