Sö 23B Tormesta återfunnen

Fram till i söndags var allt vi visste om inskriften Sö 23B Tormesta på Mörkö ett par spridda anteckningar hos Johan Bure. Inskriften fick inte ens något eget signum i Södermanlands runinskrifter utan nämns endast i förbigående i samband med att Sö 23 presenteras.

Efter ihärdigt och systematiskt letande har arkeologen Roger Wikell nu lyckats spåra upp ristningen. Fyndet blev känt i går, 1 april 2019, genom ett Facebookinlägg av Kalle Dahlberg (även känd som Kalle runristare). Nu finns det även en mer detaljerad redogörelse för den första runologiska granskningen av Magnus Källström.

Länkar

En kommentar på “Sö 23B Tormesta återfunnen

  1. Pingback: Roger Wikell | Uppsala runforum

Comments are closed.