Pris till runologer

Alessandro och Sonia vid promotionsmottagningen
i januari 2019 Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Sonia Pereswetoff-Morath och Alessandro Palumbo får Svenska Akademiens stipendium för postdoktorala språkforskare.

Sonia disputerade våren 2017 och Alessandro året efter. Båda skrev sina avhandlingar inom ämnet runologi på Uppsala universitet och får nu Svenska Akademiens stipendium som belöning. Sonia är numera verksam vid Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet och Alessandro vid Universitetet i Oslo.

Mer information om stipendiet och pristagarna finns på Svenska akademiens webbsida.