Evighetsrunor i Tartu

Magnus Källström och Marco Bianchi befinner sig just nu i Tartu och deltar i konferensen Svenska språkets historia 15. Vid konferensen presenterade vi olika aspekter av projektet Evighetsrunor.

Magnus talade om sin forskning om norrländska runstenar: Språkhistoria längs kusten – vikingatidsspråket i Gästrikland, Hälsingland och Medelpad speglat i runinskrifter. Abstract finns på konferensens webbsida (pdf).

Marco höll ett föredrag med titeln Evighetsrunor och Otto von Friesens anteckningsböcker. Abstract finns på konferensens webbsida.

Runforskarna hälsas välkomna av konferensarrangören. Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool