Monografier

Namn Kategorier
Bianchi, Marco: Runor som resurs. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Brate, Erik. Svenska runristare. 1925 Litteratur Monografier
Cassel, Kerstin (red.): Hugget i sten för evigheten. Nyköping 2009 Litteratur Monografier
Düwel, Klaus et al: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Berlin, New York 1998. Litteratur Monografier
Findell, Martin: Vocalism in the Continental runic inscriptions Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Fischer, Svante: Roman Imperialism and Runic Literacy: The Westernization of Northern Europe (150-800 AD). 2005 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Gustavson, Helmer & Snædal, Thorgunn: Gotlands runinskrifter 3 (manuskript under utgivning). Korpusutgåvor Litteratur Monografier Myndigheter
Hagland, Jan Ragnar: Runer frå utgravingane i Trondheim bygrunn 1971–94. Med eit tillegg av nyfunne innskrifter elles frå byen (N774–N894) Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten aus Sievern Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.1 Einleitung Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.3 Ikonographischer Katalog (IK 1, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 2.1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 2.2 Ikonographischer Katalog (IK 2, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3.1 Ikonographischer Katalog (IK 3, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3.2 Ikonographischer Katalog (IK 3, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Källström, Magnus, 2007. Mästare och minnesmärken. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Karlsson, Thomas: Götisk kabbala och runisk alkemi: Johannes Bureus och den götiska esoterismen Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Looijenga, Jantina Helena: Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts. Groningen 1997 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Nordiska ministerrådet, 1997. Digitala runor: en historisk skrift i datorns värld Monografier Myndigheter Rapporter
Noreen, Adolf: Altisländische und altnorwegische Grammatik. 4. Auflage 1923 Gamla tryck och faksimiler Litteratur Monografier
Nowak, Sean: Schrift auf den Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Diss. Göttingen 2003 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Palm, Rune. 1992: Runor och regionalitet. Studier av variation i de nordiska minnesinskrifterna. Doktorsavhandlingar Monografier
Peterson, Lena: Lexikon över urnordiska personnamn, 2004. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier Namnforskning
Peterson, Lena: Nordiskt runnamnslexikon. Femte utgåvan, 2007. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier Namnforskning
Peterson, Lena: Svenskt runordsregister, tredje reviderade upplagan 2006. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier
Snædal, Thorgunn, 2014. Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig Monografier Rapporter
Stern, Marjolein, 2013. Runestone images and visual communication in Viking Age Scandinavia. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Wadstein, Elis, 1898. Runinskriften på Forsaringen vårt älsta lagstadgande Gamla tryck och faksimiler Monografier
Wadstein, Elis, 1900. The Clermont Runic Casket Gamla tryck och faksimiler Litteratur Monografier
Zilmer, Kristel: 'He drowned in Holmr's sea (…)
Zilmer, Kristel: 'He drowned in Holmr's sea - His cargo-ship drifted to the sea-bottom, only three came out alive'. Records and representations of Baltic traffic in the Viking Age and the Early Middle Ages in early Nordic sources.
Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier