Databaser/Nätresurser

Namn Kategorier
An English Dictionary of Runic Inscriptions in the Younger Futhark. University of Nottingham Databaser/Nätresurser
Annual runic bibliographies (Nytt om runer) Databaser/Nätresurser Tidskrifter
Celtic Inscribed Stones. Language, Location and Environment. University College London Databaser/Nätresurser
Danske Runer: Forskningsbaseret database med fotos og alle indskrifter af Danske runeskrift-forekomster Databaser/Nätresurser Runbilder
Digitala Sveriges runinskrifter Bokserier Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Digitala Sveriges runinskrifter, slutrapport Databaser/Nätresurser Myndigheter Rapporter
Flickr: Swedish National Heritage Board's Photostream Databaser/Nätresurser Runbilder
Flickr: The Runes and runic inscriptions pool. Högupplösta bilder på runinskrifter, tagna av privatpersoner. Databaser/Nätresurser Runbilder
FMIS fornsök Databaser/Nätresurser
GeoITKonsulten
En GIS-applikation med utgångspunkt i Samnordisk runtextdatabas
Databaser/Nätresurser Samnordisk runtextdatabas
Hagland, Jan Ragnar: Runer frå utgravingane i Trondheim bygrunn 1971–94. Med eit tillegg av nyfunne innskrifter elles frå byen (N774–N894) Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Historiska museet, sök i samlingarna Databaser/Nätresurser Myndigheter
kringla.nu Databaser/Nätresurser Myndigheter
Kyss meg. Runenes verden. Utställning på Kulturhistorisk museum, Oslo. Databaser/Nätresurser Myndigheter
Monumenta Germaniae Historica Databaser/Nätresurser Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor
Old English Runes Project. Katholische Universität Eichstätt Databaser/Nätresurser
Ordbog over det norrøne prosasprog / A Dictionary of Old Norse Prose Databaser/Nätresurser
Peterson, Lena: Lexikon över urnordiska personnamn, 2004. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier Namnforskning
Peterson, Lena: Nordiskt runnamnslexikon. Femte utgåvan, 2007. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier Namnforskning
Peterson, Lena: Svenskt runordsregister, tredje reviderade upplagan 2006. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier
Rikard Hedvall & Hanna Menander: Inventering av tidigkristna gravmonument i Linköpings stift. 2009. Linköping Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur
Riksantikvarieämbetet: Digitalt supplement till Upplands runinskrifter Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor
Runenprojekt Kiel. Sprachwissenschaftliche Datenbank der Runeninschriften im älteren Futhark. Christian-Albrechts-Universität Kiel Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt
RuneS-DB
Projektet RuneS: den sökbara databasen
Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Samnordisk runtextdatabas
Runic Inscriptions through Time & Space Databaser/Nätresurser
runinskrifter.net
Samnordisk runtextdatabas: spridningskartor över tid och runristningarnas metadata.
Databaser/Nätresurser Privatpersoners runsidor Samnordisk runtextdatabas
Runor i Kronobergs län (Länsstyrelsen i Kronobergs län) Databaser/Nätresurser Myndigheter
Samnordisk runtextdatabas Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Korpusutgåvor Myndigheter Samnordisk runtextdatabas
Skaldic project. Anonymous runic Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Korpusutgåvor
Skaldic project. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Korpusutgåvor
Svensk historisk bibliografi Databaser/Nätresurser
Svensk runbibliografi Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Myndigheter
Visti
En sökapplikation för Samnordisk runtextdatabas
Databaser/Nätresurser Privatpersoners runsidor Samnordisk runtextdatabas