Examensuppsatser

Namn Kategorier
Åkerström, Hanna, 2013. Interpunktion i runstensinskrifter från tidig vikingatid Examensuppsatser
Åkerström, Hanna. Sm 144 Gursten: En småländsk runsten från tidig vikingatid Examensuppsatser
Andersson, Elin, 2012. Anonymous artefacts and revealing runes: Scandinavian runic artefacts from a gender perspective. Examensuppsatser
Andreasson, Kajsa. moyar : hafin : iþra : byn : reta; Flickor, förrätta era böner väl: social struktur i gotländska runinskrifter under medeltid Examensuppsatser
Bergqvist, Amanda. Regionala antroponomastikon under runsvensk tid Examensuppsatser
Bindberg, Rickard. Runstenar i kyrkomiljö, en länk mellan hednisk tradition och kristen tro? Examensuppsatser
Carita Holm, 2013. Sexuella runinskrifter Examensuppsatser
Ellefsen, Terje, 2009. Runeskriftens opphør i seinmiddelalderen : runer og runeinnskrifter i Norge 1325-1500 Examensuppsatser
Fischer, Svante: Ingvarsstenarna i tid och rum, 1999 Examensuppsatser
Gull, Maria. 2012. På kungens befallning eller av inre övertygelse: en undersökning av varför vikingatidens människor konverterade Examensuppsatser
Karlsson-Lenardt, Anita: Runstenarna i Kronobergs län: en studie i språk och utförande Examensuppsatser
Körlinge, Max, 2012. Eskilstunakistornas bruk och återbruk: Tidigkristna gravmonument i Östergötland under medeltiden Examensuppsatser
Lexerius, Glen Ö R. 2011. Jarlabanke U 150: en runsten för mycket? Examensuppsatser
Lukavenkau, Aliaksandr: Användningen av h-runan för γ (frikativt g) i runsvenska steninskrifter, 2003. Examensuppsatser
Lykke, Alexander Kristoffersen, 2012. Trykklett /i/ og /u/ i gammelnorsk : En studie av runematerialet etter år 1050 Examensuppsatser
Martinsson, Kristina, 2009. Åsmund Kåresson från Medelpad Examensuppsatser
Nordby, Jonas: Etterreformatoriske runeinnskrifter i Norge: opphav og tradisjon Examensuppsatser
Ousbäck, Fredrik, 2007. Rökstenens och futharkens platonska kosmologi: Spåren av antikens idégods hos järnålderns skandinaviska krigarelit Examensuppsatser
Püttsepp, Kristiina, 2004. Kjærlighet på pinne : vertshusinnskrifter fra norske middelalderbyer Examensuppsatser
Rasch, Martina & Erika Öberg. 2005. Ristat i sten : en komparativ studie av de fornnordiska futharkerna och keltiskt ogham Examensuppsatser
Romano, Christian. Skald risti. En studie av förhållandet mellan fornöstnordiskt och fornvästnordiskt diktarspråk Examensuppsatser
Sand, Lise Maren Lereim: Runer i et arkeologisk perspektiv Examensuppsatser
Tanner, Gregory, 2011. Rune Stones and Magnate Farms: The Viking Age in Vadsbo Hundred. Examensuppsatser
Thunberg, Carl L, 2012. Slaget på Fyrisvallarna i ny tolkning Examensuppsatser
Thunberg, Carl L. 2010. Ingvarståget och dess monument. En studie av en runstensgrupp med förslag till ny gruppering. Examensuppsatser