Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar

Namn Kategorier
Fischer, Svante, Martin Graf et al. 2014. An Inscribed Silver Spoon from Ichtratzheim (Bas-Rhin) Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
HumaNetten 32/2014. Festskrift till Per Stille Tidskrifter Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Jansson, Sven B F: Swedish Vikings in England. 1965 Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Källström, Magnus, 2005: Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter. Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Källström, Magnus: Runbruk i förändring. (Årsbok 2010, KVHAA) Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Kitzler Åhfeldt, Laila, 2009. Runstensfragmenten i Köpingsviks kyrka, Öland: Analys med optisk 3D-skanner Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Kusmenko, Jurij & Lange, Sven. Nordisk språkhistoria: Föredrag från det 1:a studentkollokviet i nordisk språkvetenskap Berlin, 7 – 9 juni 1996
Innehåller bl.a: - Palm, Rune: Runkunskap under medeltid – en analysmodell och några resultat - Källström, Magnus: Runstenen Sö 204 i Överselö kyrka – ett rekonstruktionsförslag och ett namnproblem
Konferenser/kollokvier Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Kusmenko, Jurij & Sven Lange, 2001. Nordiska språk – insikter och utsikter.
Föredrag från det 5:e studentkollokviet i nordisk språkvetenskap. Berlin, 6. – 7. Mai 2000
Konferenser/kollokvier Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Mees, Bernard. 1997. A New Interpretation of the Meldorf Fibula Inscription Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Myrberg, Nanouschka, 2005. Rara runor – medeltida gotländska runmynt Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Ozawa, Minoru: Rune Stones Create a Political Landscape -Towards a Methodology for the Application of Runology to Scandinavian Political History in the Late Viking Age – Part 1 Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Ozawa, Minoru: Rune Stones Create a Political Landscape -Towards a Methodology for the Application of Runology to Scandinavian Political History in the Late Viking Age – Part 2 Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Pierce, Marc, 2003. Zur Etymologie von Germ. rûna* Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Sigurd, Bengt and Dahl, Johan, 1997. Rune: A computer program for interpretation of rune stones Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Stenarnas budskap Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Svärdström, Elisabeth. 1972. Svensk medeltidsrunologi Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
The Seventh International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Oslo, 9th-14th August 2010 Konferenser/kollokvier Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Verner, Karl. Eine ausnahme der ersten lautverschiebung Gamla tryck och faksimiler Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Zachrisson, Torun, 1994. The Odal and its Manifestation in the Landscape Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar