Litteratur

Namn Kategorier
Agrell, Sigurd: Lapprunor och runmagi Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Agrell, Sigurd: Rökstenens chiffergåtor och andra runologiska problem Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Agrell, Sigurd: Runornas talmystik och dess antika förebild Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Andersson, Lars & Boije-Backe, Margareta: Jarlabankes gravplats vid Broby bro. 1999 Litteratur Rapporter
Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar (...).
Låst pdf-fil vid Umeå universitetsbibliotek. En tillgänglig version med högupplösta tiff-filer av alla sidor finns på Uppsala universitetsbibliotek (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-181160)
Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor Litteratur
Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar (...).
Johan Henrik Schröders exemplar som förvaras på Uppsala universitetsbibliotek. Ladda ned hela boken som pdf eller de enskilda sidorna som högupplösta tiff-filer.
Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Bianchi, Marco: Runor som resurs. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Brate, Erik. Svenska runristare. 1925 Litteratur Monografier
Brate, Erik: Runverser, Stockholm 1887-1891. Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brate, Erik: Sveriges runinskrifter, Stockholm 1922 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brocman, Nils Reinhold: Sagan om Ingwar Widtfarne (…) [Indiana university] Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brocman, Nils Reinhold: Sagan om Ingwar Widtfarne (…) [Oxford university] Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brocman, Nils Reinhold: Sagan om Ingwar Widtfarne ... och undersökning om wåre runstenars ålder Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Bureus, Johannes: Runa ABC boken Prentat j Stockholm, uthi framl: A. Gutterwitzes Werkstadh, alraförst, årom etc. 1611 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Bureus, Johannes: Runa ABC boken Prentat j Stockholm, uthi framl: A. Gutterwitzes Werkstadh, alraförst, årom etc. 1611 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Cassel, Kerstin (red.): Hugget i sten för evigheten. Nyköping 2009 Litteratur Monografier
Dieterich, Udo Waldemar, 1844: Runen-Sprach-Schatz, oder Wörterbuch über die ältesten Sprachdenkmale Skandinaviens, in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Digitala Sveriges runinskrifter Bokserier Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Digitala Sveriges runinskrifter på Projekt Runeberg Bokserier Korpusutgåvor Litteratur
Dijkman, Petter. 1723. Historiske anmärckningar, öfwer, och af en dehl runstenar, i Swerige ... Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Düwel, Klaus et al: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Berlin, New York 1998. Litteratur Monografier
Dybeck, Richard: Svenska run-urkunder. Andra samlingen, Stockholm 1857 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Dybeck, Richard: Svenska run-urkunder. Första samlingen, Stockholm 1855 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Findell, Martin: Vocalism in the Continental runic inscriptions Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Fischer, Svante: Roman Imperialism and Runic Literacy: The Westernization of Northern Europe (150-800 AD). 2005 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Fiske, Willard. Catalogue of Runic Literature. 1918 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Friesen, Otto v.: Runorna i Sverige. 1907 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Futhark: International Journal of Runic Studies Litteratur Tidskrifter
Grimm, Wilhem Carl: Ueber deutsche Runen, Göttingen 1821. Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Gustavson, Helmer & Snædal, Thorgunn: Gotlands runinskrifter 3 (manuskript under utgivning). Korpusutgåvor Litteratur Monografier Myndigheter
Gustavson, Helmer. Rökstenen Litteratur
Hagland, Jan Ragnar: Runer frå utgravingane i Trondheim bygrunn 1971–94. Med eit tillegg av nyfunne innskrifter elles frå byen (N774–N894) Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten aus Sievern Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.1 Einleitung Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.3 Ikonographischer Katalog (IK 1, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 2.1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 2.2 Ikonographischer Katalog (IK 2, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3.1 Ikonographischer Katalog (IK 3, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3.2 Ikonographischer Katalog (IK 3, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3.2 Ikonographischer Katalog (IK 3, Tafeln) Litteratur
Jan Owe (utg.): Arthur Nordéns supplement till Östergötlands runinskrifter Korpusutgåvor Litteratur
Jansson, Sven B F: Swedish Vikings in England. 1965 Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Jon Håkansson Rezelius: Monumenta runica in Ölandia comitatu Regni Sveciæ Gothiaquæ (manuskript 1634) Litteratur
Källström, Magnus, 2005: Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter. Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Källström, Magnus, 2007. Mästare och minnesmärken. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Källström, Magnus: Runbruk i förändring. (Årsbok 2010, KVHAA) Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Karlsson, Thomas: Götisk kabbala och runisk alkemi: Johannes Bureus och den götiska esoterismen Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Kusmenko, Jurij & Lange, Sven. Nordisk språkhistoria: Föredrag från det 1:a studentkollokviet i nordisk språkvetenskap Berlin, 7 – 9 juni 1996
Innehåller bl.a: - Palm, Rune: Runkunskap under medeltid – en analysmodell och några resultat - Källström, Magnus: Runstenen Sö 204 i Överselö kyrka – ett rekonstruktionsförslag och ett namnproblem
Konferenser/kollokvier Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Lagman, Svante, 1990: De stungna runorna: Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter Doktorsavhandlingar Litteratur
Lbs 2565 8vo. Online-faksimil innehållande Rúnakver och Sendibréf, 1804 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Liljegren, Johan Gustaf: Run-lära, Stockholm 1832 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Liljegren, Johan Gustaf: Run-urkunder, Stockholm 1833 Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor Litteratur
Lind, Lennart, 2013. Roman Denarii. Hoards and Stray Finds in Sweden Litteratur
Löfvendahl/Gustavson/Lundberg: Runstensvittring under de senaste 400 åren Litteratur Myndigheter Rapporter
Looijenga, Jantina Helena: Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts. Groningen 1997 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Moltke, Erik, 1961. En grønlandsk runeindskrift fra Erik den rødes tid Litteratur
Noreen, Adolf: Altisländische und altnorwegische Grammatik. 4. Auflage 1923 Gamla tryck och faksimiler Litteratur Monografier
Nowak, Sean: Schrift auf den Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Diss. Göttingen 2003 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Olai Vereli Manuductio compendiosa ad runographiam Scandicam antiqvam, recte intelligendam ... Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Ozawa, Minoru: Rune Stones Create a Political Landscape -Towards a Methodology for the Application of Runology to Scandinavian Political History in the Late Viking Age – Part 1 Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Ozawa, Minoru: Rune Stones Create a Political Landscape -Towards a Methodology for the Application of Runology to Scandinavian Political History in the Late Viking Age – Part 2 Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Peterson, Lena: Lexikon över urnordiska personnamn, 2004. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier Namnforskning
Peterson, Lena: Nordiskt runnamnslexikon. Femte utgåvan, 2007. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier Namnforskning
Peterson, Lena: Svenskt runordsregister, tredje reviderade upplagan 2006. Databaser/Nätresurser Litteratur Monografier
Rikard Hedvall & Hanna Menander: Inventering av tidigkristna gravmonument i Linköpings stift. 2009. Linköping Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur
Riksantikvarieämbetet. Rapporter från runverksamheten Litteratur Myndigheter Rapporter
Riksantikvarieämbetet: Digitalt supplement till Upplands runinskrifter Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöövervakning: Runinskrifter som kulturmiljö och miljömålsindikatorer. Program för övervakning. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2007:15 Litteratur Myndigheter Rapporter
Runica et medievalia Bokserier Litteratur Tidskrifter Vetenskapliga föreningar
Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Bokserier Litteratur
Samlade skrifter av Olavus Petri: Om runskrift Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Säve, Carl: Gutniska urkunder, Stockholm 1859 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Situne Dei Litteratur Tidskrifter
Stern, Marjolein, 2013. Runestone images and visual communication in Viking Age Scandinavia. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Stoklund, Marie, 1982. Nordboruner Litteratur
Svärdström, Elisabeth. 1972. Svensk medeltidsrunologi Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
The Seventh International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Oslo, 9th-14th August 2010 Konferenser/kollokvier Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Thomas B. Larsson 2015. Runstenar i Norrland. Korpusutgåvor Litteratur Rapporter
Verelius, Olof: Herrauds och Bosa saga med en ny vttolkning iämpte gambla Götskan. 1666 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Verner, Karl. Eine ausnahme der ersten lautverschiebung Gamla tryck och faksimiler Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Wadstein, Elis, 1900. The Clermont Runic Casket Gamla tryck och faksimiler Litteratur Monografier
Worm, Ole: Diverse online-faksimiler, bl.a. ''Danicorum monumentorum libri sex''. Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Zilmer, Kristel: 'He drowned in Holmr's sea (…)
Zilmer, Kristel: 'He drowned in Holmr's sea - His cargo-ship drifted to the sea-bottom, only three came out alive'. Records and representations of Baltic traffic in the Viking Age and the Early Middle Ages in early Nordic sources.
Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier