Gamla tryck och faksimiler

Namn Kategorier
Agrell, Sigurd: Lapprunor och runmagi Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Agrell, Sigurd: Rökstenens chiffergåtor och andra runologiska problem Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Agrell, Sigurd: Runornas talmystik och dess antika förebild Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Aschaneus, Martinus Laurentii, 1630. Collectaneum Monumentale Runicum
Fotografisk återgivning av två handskrivna manuskript: Collectaneum Monumentale Runicum, eller, Steen och Runa Cronica, medh dess Declaratione öffwer Edhz sochn. Subdita Investigatione Sollanda Twna Runa, och Monumentz Cronica, Sunnan om Rootho skoug, nam
Gamla tryck och faksimiler
Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar (...).
Låst pdf-fil vid Umeå universitetsbibliotek. En tillgänglig version med högupplösta tiff-filer av alla sidor finns på Uppsala universitetsbibliotek (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-181160)
Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor Litteratur
Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar (...).
Johan Henrik Schröders exemplar som förvaras på Uppsala universitetsbibliotek. Ladda ned hela boken som pdf eller de enskilda sidorna som högupplösta tiff-filer.
Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brate, Erik: Runverser, Stockholm 1887-1891. Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brate, Erik: Sveriges runinskrifter, Stockholm 1922 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brocman, Nils Reinhold: Sagan om Ingwar Widtfarne (…) [Indiana university] Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brocman, Nils Reinhold: Sagan om Ingwar Widtfarne (…) [Oxford university] Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Brocman, Nils Reinhold: Sagan om Ingwar Widtfarne ... och undersökning om wåre runstenars ålder Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Bugge, Sophus. Hønen-Runerne fra Ringerike. 1902 Gamla tryck och faksimiler
Bugge, Sophus. Rune-Indskriften paa Ringen i Forsa Kirke i Nordre Helsingland. 1877 Gamla tryck och faksimiler
Bureus, Johannes: Runa ABC boken Prentat j Stockholm, uthi framl: A. Gutterwitzes Werkstadh, alraförst, årom etc. 1611 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Bureus, Johannes: Runa ABC boken Prentat j Stockholm, uthi framl: A. Gutterwitzes Werkstadh, alraförst, årom etc. 1611 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Celsius, Olof: Runæ Medelpadicæ ab importuna crisi breviter vindicatæ, auctore O.C Gamla tryck och faksimiler
Claës Johan Ljungström. 1866. Rúna-list eller konsten att läsa runor Gamla tryck och faksimiler
Dieterich, Udo Waldemar, 1844: Runen-Sprach-Schatz, oder Wörterbuch über die ältesten Sprachdenkmale Skandinaviens, in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Dijkman, Petter. 1723. Historiske anmärckningar, öfwer, och af en dehl runstenar, i Swerige ... Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Dybeck, Richard: Svenska run-urkunder. Andra samlingen, Stockholm 1857 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Dybeck, Richard: Svenska run-urkunder. Första samlingen, Stockholm 1855 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Fiske, Willard. Catalogue of Runic Literature. 1918 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Friesen, Otto v.: Runorna i Sverige. 1907 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Grimm, Wilhem Carl: Ueber deutsche Runen, Göttingen 1821. Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Johan Bure. Runakiänslånäs läräspån Gamla tryck och faksimiler
Johan Gustaf Liljegren: Run-urkunder. (1833.) Interfolierat exemplar med Carl Säves handskrivna anteckningar. Gamla tryck och faksimiler Handskrifter
Kinnebrook, William, 1841. Etchings of the Runic Monuments in the Isle of Man Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor
Lbs 2565 8vo. Online-faksimil innehållande Rúnakver och Sendibréf, 1804 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Liljegren, Johan Gustaf: Run-lära, Stockholm 1832 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Liljegren, Johan Gustaf: Run-urkunder, Stockholm 1833 Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor Litteratur
Martin Aschaneus: Collectaneum Monumentale Runicum, eller, Steen och Runa Cronica, medh dess Declaratione öffwer Edhz sochn; Subdita Investigatione. Gamla tryck och faksimiler Handskrifter
Monumenta Germaniae Historica Databaser/Nätresurser Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor
Noreen, Adolf: Altisländische und altnorwegische Grammatik. 4. Auflage 1923 Gamla tryck och faksimiler Litteratur Monografier
Olai Vereli manuductio compendiosa ad runographiam Scandicam antiquam, recte intelligendam (1675) Gamla tryck och faksimiler
Olai Vereli Manuductio compendiosa ad runographiam Scandicam antiqvam, recte intelligendam ... Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Pipping, Hugo. Om runinskrifterna på de nyfunna Ardrestenarna. 1901 Gamla tryck och faksimiler
Rafn, Carl Christian: Antiquités de l'Orient, monuments runographiques Gamla tryck och faksimiler
Rafn, Carl Christian: Bemaerkninger om en steenöxe med Runeindskrift tilhörende H.M. Kongen af Danmark Gamla tryck och faksimiler
Rafn, Carl Christian: Inscription runique de Gallehus: interprétée par C.C. Rafn et publiée par la Société royale des antiquaires de Thiele Gamla tryck och faksimiler
Rafn, Carl Christian: Inscriptions runiques du Slesvig méridional Gamla tryck och faksimiler
Rafn, Carl Christian: Remarks on a Danish runic stone from the eleventh century Gamla tryck och faksimiler
Samlade skrifter av Olavus Petri: Om runskrift Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Säve, Carl. Sigurds-ristningarna å Ramsunds-berget och Göks-stenen. 1869 Gamla tryck och faksimiler
Säve, Carl: Gutniska urkunder, Stockholm 1859 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Stephens, George: Runehallen i det danske oldnordiske museum Gamla tryck och faksimiler
Verelius, Olaus. 1664. Gothrici et Rolfi Westrogothiae Regum Historia : Lingua antiqua Gothica conscripta Gamla tryck och faksimiler
Verelius, Olof: Herrauds och Bosa saga med en ny vttolkning iämpte gambla Götskan. 1666 Gamla tryck och faksimiler Litteratur
Verner, Karl. Eine ausnahme der ersten lautverschiebung Gamla tryck och faksimiler Litteratur Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Wadstein, Elis, 1898. Runinskriften på Forsaringen vårt älsta lagstadgande Gamla tryck och faksimiler Monografier
Wadstein, Elis, 1900. The Clermont Runic Casket Gamla tryck och faksimiler Litteratur Monografier
Wiberg, Carl Fredrik: Gestriklands Runstenar (vol. 1) Gamla tryck och faksimiler
Wiberg, Carl Fredrik: Gestriklands Runstenar (vol. 2) Gamla tryck och faksimiler
Worm, Ole: Diverse online-faksimiler, bl.a. ''Danicorum monumentorum libri sex''. Gamla tryck och faksimiler Litteratur