Doktorsavhandlingar

Namn Kategorier
Bianchi, Marco: Runor som resurs. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Findell, Martin: Vocalism in the Continental runic inscriptions Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Fischer, Svante: Roman Imperialism and Runic Literacy: The Westernization of Northern Europe (150-800 AD). 2005 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
K. Jonas Nordby: Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder Doktorsavhandlingar
Källström, Magnus, 2007. Mästare och minnesmärken. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Karlsson, Thomas: Götisk kabbala och runisk alkemi: Johannes Bureus och den götiska esoterismen Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Lagman, Svante, 1990: De stungna runorna: Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter Doktorsavhandlingar Litteratur
Looijenga, Jantina Helena: Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts. Groningen 1997 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Nowak, Sean: Schrift auf den Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Diss. Göttingen 2003 Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Palm, Rune. 1992: Runor och regionalitet. Studier av variation i de nordiska minnesinskrifterna. Doktorsavhandlingar Monografier
Patrik Larsson: Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter Doktorsavhandlingar
Salberger, Evert, 1978. Runsvenska namnstudier Doktorsavhandlingar
Sofia Pereswetoff-Morath: Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar Doktorsavhandlingar
Stern, Marjolein, 2013. Runestone images and visual communication in Viking Age Scandinavia. Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier
Zilmer, Kristel: 'He drowned in Holmr's sea (…)
Zilmer, Kristel: 'He drowned in Holmr's sea - His cargo-ship drifted to the sea-bottom, only three came out alive'. Records and representations of Baltic traffic in the Viking Age and the Early Middle Ages in early Nordic sources.
Doktorsavhandlingar Litteratur Monografier