Seminarium

Kommande arrangemang

För närvarande är inga arrangemang planerade

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2014-05-07 14:15–16:00 Henrik Williams: Att etablera ett vetenskapligt ämne: Handbook of Runology ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Runologi är ett av de äldsta humanistiska forskningsfälten men saknar egentlig definition som vetenskaplig disciplin. Det finns ingen allmänt antagen ...
2014-09-10 14:15–16:00 Magnus Källström: Runstenspusslet U 115 från Runby i Upplands-Väsby. Frågor om genus, kasus och syntax samt några trassliga släktskapsband ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala
2014-11-07 09:30–18:00 Isländsk saga blir svensk historia under stormaktstiden Museum Gustavianum, Uppsala Ett heldagsseminarium i Uppsala 2014 som uppmärksammar att det är 350 år sedan den första isländska sagan trycktes i Sverige. ...
2016-05-18 14:00–16:00 Mikael Åkerlund. Om Bergastenen (M 3) Metropol, Sundsvall, Sundsvall Plats: Sundsvall, i konferensrummet i Metropol (ett hus som ligger på andra sidan ån från universitetet).
2016-12-07 14:15–16:00 Alessandro Palumbo, halvtidsseminarium ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Min avhandling handlar om runalfabetets utveckling i Sverige under medeltiden. Jag undersöker vilka runformer som används i de fastlandssvenska inskrifterna ...
2017-10-24 14:15–17:00 Alessandro Palumbo: Slutventilering av avhandlingsmanus. ENG7-0043 Uppsala universitet, Engelska parken, Uppsala Slutventilering av Alessandro Palumbos avhandlingsmanus med den preliminära titeln "Medeltida runor: En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida ...
2018-02-21 14:15–16:00 Hanna Åkerström: textseminarium om läsordning i tidigvikingatida runinskrifter ENG16-2041, Uppsala universitet (Widmarkrummet; tidigare Stora seminarierummet), Uppsala Textseminarium med utkast betitlat "Läsordning i tidigvikingatida runinskrifter", en del av sammanläggningsavhandling. Texten distribueras en vecka före seminariet. Seminariet ägnas ...
1 2