Versionshistorik

Aktuell version

Rundata 3.1 och Samnordisk runtextdatabas 2014 laddas ner på http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm

Alla versioner

Version Rundata Version Databas Datum Loggbok Nytt Antal inskrifter1
Rundata 3 & 3.1 2014 2014-09-02 Loggbok Nytt i Rundata 3.1  6751
Rundata 2.5 (zip) 2008 2008-12-03 Loggbok (pdf) Nytt i Rundata 2.5 6578
Rundata 2.0 (zip) 2004 2004-09-18 Loggbok (zip) 6430
Rundata 1.0 (zip) 2001 2001-12-21 Loggbok (pdf) 6081
Rundata 1.0 2000 2000-05 6081
Rundata 1.0 1998 1998-02 5951
Rundata ? 1997-09 1997-09 5957
Rundata ? 1997-01 1997-01 5868
Rundata ? 1991 1991 2421
Rundata 0 (zip) 1987 1987 2455

1 Källa Rundata 2.5 och tidigare: Jan Owe. ”Samnordisk runtextdatabas – hur kan den utvecklas?” Preprints to The 7th International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Oslo 2010. (pdf)