Runråd 116: Magnus Källström. De sköldformiga gravhällarna vid Hejnums kyrka på Gotland

Torsdag den 26 januari kl. 16.15-18.00 kommer Magnus Källström att hålla presentationen ”De sköldformiga gravhällarna vid Hejnums kyrka på Gotland”. Lokal är Widmarkrummet, tidigare Stora seminarierummet (16-2041) på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet men runrådet kan som vanligt också följas på zoom via länken https://uu-se.zoom.us/j/66402126410.

Abstract

När Jöran Wallin besökte Hejnums kyrka på 1740-talet fanns sex runristade gravhällar på kyrkogården söder om kyrkan. I dag finns bara två av dessa kvar vid kyrkan (G 241 och G 242), medan de övriga fyra (G 243–246) är försvunna. Enligt äldre uppgifter hade de alla ett mycket speciellt utseende, där inskriften var placerad i en sköldformad slinga kring ett centralt kors.

Vid mitt runråd tänker jag behandla dessa fyra inskrifter med en särskild tyngdpunkt på de två sämst kända inskrifterna (G 245 och G 246), där jag är övertygad att det går att komma mycket längre med både läsningen och tolkningen.

Läs mer om runinskrifterna i Hejnums kyrka i det preliminära manuset till Gotlands runinskrifter 3 (Hejnums socken).

Lämna en kommentar