Magnus Källström. Runor i norr: en utgåva av Medelpads runinskrifter

Tid: 2019-12-10, 13:15–14:55

Som en del av det stora projektet Evighetsrunor pågår just nu ett arbete med en vetenskaplig utgåva Medelpads runinskrifter i serien Sveriges runinskrifter, ett arbete som egentligen inleddes för mer än fyrahundra år sedan då Johannes Bureus besökte landskapet på sin norrländska resa 1600–1601. Medelpad utgör tillsammans med Jämtland vårt nordligaste runstenslandskap och runstenstexterna är de äldsta skrivna källorna som finns bevarade i original från detta område. Antalet runstenar uppgår visserligen inte till mer än 19, men visar sig vid närmare granskning bjuda på många intressanta insikter rörande språk, namnskick och inte minst runorna som skriftsystem. Vid seminariet berättar Magnus Källström om arbetet med utgåvan och tar upp några av de problem och upptäckter som har dykt upp på vägen. Magnus Källström är docent och forskare vid Riksantikvarieämbetet.

Lämna en kommentar