Per Holmberg: Rökstenen – intertextualitet och multimodalitet

Högre seminarium med Per Holmberg. Läs mer i Uppsala universitets kalendarium.

Lämna en kommentar