Magnus Källström och Marco Bianchi: Medelpads runinskrifter och Evighetsrunor

Tid: 2021-05-19, 14:15–16:00
Plats: Zoom

Den 19 maj håller Magnus Källström och Marco Bianchi ett högre seminarium med titeln Medelpads runinskrifter: Nya rön och återstående problem. Med en introduktion om den nya forskningsplattformen Runor.

På seminariet tar vi upp två aspekter av det nyligen avslutade forskningsprojektet Evighetsrunor:

  1. Forskningsplattformen Runor och hur den hänger ihop med K-samsök och Samnordisk runtextdatabas
  2. Korpusutgåvan Medelpads runinskrifter

Seminariet äger rum via Zoom. Länk publiceras dagarna före mötet i Universitetets kalendarium.

Lämna en kommentar