Uppdaterade länkar i runtextdatabasen

Den 19 januari 2018 släpptes en lätt modifierad version av Samnordisk runtextdatabas med anledning av att många länkar i databasen slutat fungera. I övrigt är sökprogrammet Rundata och själva databasen oförändrade. Vid referens till aktuell version av Samnordisk runtextdatabas bör alltså fortfarande anges ”Version 2014”. Nya versionen av databasen kan laddas ned på http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm/.

Följande ändringar har gjorts:

  • URL-strukturen för länkar till poster i Historiska museets föremålskatalog och Svensk runbibliografi har ändrats
  • URL:en till Digitala Sveriges runinskrifter i menyn Diverse>Webblänkar har ändrats.
  • Länkar till bilder och en handfull objekt i filen RUNDATA.XLS har ändrats från att gå till URL:er under http://www.historiska.se/data till att gå till URL:er under, huvudsakligen, http://kulturarvsdata.se/shm
  • Interna cellreferenser i Excelfilen RUNDATA.XLS-filen har korrigerats för 17 inskrifter där uppgiften i fältet ”Föremål” skulle ha använts istället för uppgiften i det borttagna fältet ”Material/Föremål”.