Hösten 2018 sänds The Rune Cast

Maja vid Sparlösastenen

Vår postdok Maja Bäckvall har beviljats pengar från Riksbankens jubileumsfond för att producera poddcasten The Rune Cast. Syftet med projektet är att sprida den moderna runforskningen resultat till en intresserad allmänhet och att motverka den ibland något märkliga bild av runor som florerar i vissa sammanhang.

Maja planerar att sända 10 avsnitt under sommaren och hösten 2018 med början den 27 juli. Den preliminära planeringen, med datum och rubriker för de enskilda avsnitten, finns på projektets hemsida. Vi kommer att informera fortlöpande om projektet på vår webbsida och vår Facebooksida.

 

Lämna en kommentar