Alessandro Palumbo mottagare av Svea Ordens stipendium

Alessandro Palumbo undersöker runstenen i Jurby kyrka på Isle of Man. Foto: Marco Bianchi (CC BY)

Vår doktorand Alessandro Palumbo är årets mottagare av Svea Ordens stipendium. Han får stipendiet för att slutföra arbetet med sin avhandling med den preliminära titeln ”Medeltida runor: En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna”. Stipendiet delas ut vid Svea Ordens högtidsdag den 21 oktober i Stockholm.

Svea Orden är ett ordenssällskap som stiftades 1793. Sällskapets syfte är bland annat att stödja ”forskning som söker kartlägga vårt lands och folks historia och kultur, företrädesvis under äldsta tider” (500–1500 e.Kr.). Till detta ändamål delar Svea Orden regelbundet ut stipendier till forskarstuderande med långt hunnet avhandlingsarbete. En lista över alla stipendiater finns på Svea Ordens webbsida.