Evighetsrunor på Digital Humanities in the Nordic Countries

Magnus, Marco och Marcus på DHN 2018. Foto: Maja Bäckvall.

Projektet Evighetsrunor är just nu i Helsingfors och deltar i årets upplaga av konferensen Digital Humanities in the North. Magnus Källström, Marcus Smith och Marco Bianchi presenterade projektet i sitt bidrag med titeln ”’Everlasting Runes’: A Research Platform and Linked Data Service for Runic Research’. I föredraget berördes främst den infrastrukturella sidan av projektet.  Vi diskuterade dels hur forskningsplattformen ska struktureras med hjälp av öppna länkade data (LOD) och hur posterna i Samnordisk runtextdatabas kommer att märkas upp med xml-kod.