Ny avhandling om medeltidsrunor

Skriftsystem i förändring

Den 28 april 2018 disputerar vår doktorand Alessandro Palumbos på sin avhandling Skriftsystem i förändring: en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna. Fakultetsopponent är Karl G. Johansson från Universitetet i Oslo. Avhandlingen kan laddas ned kostnadsfritt i DiVA.

Se vårt kalendarium för detaljer om disputationen.