Magnus Källström: Evighetsrunor

Tid: 2021-01-28, 19:00–20:00

Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet berättar om projektet Evighetsrunor och söktjänsten Runor.

Föreläsningen sänds live på Facebook. Läs mer på Gamla Uppsala museums Facebooksida.