Nils-Lennart Johannesson, Alphabetum Anglicum

Tid: 2013-04-09, 14:15–16:00

‘Alphabetum Anglicum’: An analysis of the
runic alphabet in the Ormulum MS
Plats: Engelska institutionen, Uppsala universitet

Lämna en kommentar