Digitalisering av runinskrifter

Tid: 2011-05-12, 10:15–12:00

En workshop om digitaliseringsprojekten vid Uppsala runforum och Riksantikvarieämbetet

Bakgrund och syfte

Samnordisk runtextdatabas är en av de viktigaste digitala resurserna för forskningen om runinskrifter. Nya versioner med de senaste fynden och tolkningarna släpps regelbundet, senast 2008.

Vid Riksantikvarieämbetet arbetar man sedan hösten 2010 med projektet Digitala Sveriges Runinskrifter. Syftet är dels att göra korpusverket Sveriges runinskrifter tillgängligt på nätet, dels att utveckla en forsknings- och informationsplattform om runinskrifter.

I workshopen Digitalisering av runinskrifter kommer ansvariga inom de bägge projekten att presentera sitt arbete. Diskussionen kommer att handla om följande två frågor:

  • Hur kan de båda projekten komplettera varandra på bästa sätt?
  • Hur ska Samnordisk runtextdatabas utvecklas för att uppfylla kraven på en modern databas?

Lämna en kommentar