Andreas Fischnaller: Olaus Magnus og de ældste skandinaviske runer på tryk

De første renæssancebøger, som indeholder information om nordiske runer, udkom i Italien mellem 1539 og 1555. Det drejer sig om fire trykte værker publiceret af, eller under medvirkning af den sidste eksilerede svenske katolske ærkebiskop i Rom, Olaus Magnus (1490-1557). Foredraget præsenterer renæssancens runekendskab, som den genfindes i Theseus Ambrosius’ ”Introductio in chaldaicam linguam” (Padua 1539), på Olaus Magnus’ kort over Norden, Carta Marina, med den tilhørende ”Ain kurze Auslegung” (Venedig 1539), i Johannes Magnus’ ”Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus” (Rom 1554), samt Olaus Magnus’ ”Historia de gentibus septentrionalibus” (Rom 1555). Endelig drøftes de mulige kilder til denne runeviden, som lagde grunden for den videnskabelige udforskning af runerne.

Kontaktperson for arrangementet: Lektor Michael Lerche Nielsen

Lokal: Bygning 27, lokale 27.2.23 (Salen)