Upplandsmuseet

Adress: Upplandsmuseet, Uppsala

Kommande arrangemang

Tid Arrangemang
2023-02-14
15:00–16:00
Patrik Larsson. Från Fråråd till Fumma. Om personnamn i uppländska runinskrifter
Upplandsmuseet, Uppsala
2023-03-14
15:00–16:00
Alessandro Palumbo. Runor på medeltida föremål från Uppsala län
Upplandsmuseet, Uppsala
2023-04-18
15:00–16:00
Sofia Pereswetoff-Morath. Amuletter som talar och tiger. Vikingatida runbleck från Uppland
Upplandsmuseet, Uppsala
2023-05-09
15:00–16:00
Sven-Göran Hallonquist. Runkalendariet. Bondens rådgivare
Upplandsmuseet, Uppsala
2023-06-13
15:00–16:00
Laila Kitzler Åhfeldt. Runristarna – vi är dem på spåren! Om 3D-analyser av runstenar
Upplandsmuseet, Uppsala

Lämna en kommentar