Nytt i Rundata 3.0/3.1 och SRD 2014

En ny version av (version 2014) kom ut 2014-09-02. Sökprogrammet Rundata släpptes 2014-09-02 (version 3.0), 2015-05-19 (version 3.1) och 2018-01-19 (oförändrat versionsnummer).

Databasen har utökats med många nya inskrifter och den befintliga informationen har rättats och kompletterats på otaliga punkter.

Ett axplock av nyheterna i programvaran och databasen:

  • Ny knapp – visa litteratur i Svensk runbibliografi – eller tryck på F7.
  • Nya fält i databasen: Kommun, Materialtyp och Alternativt signum. Samtidigt har fältet Material/Föremål delats upp i två fält.
  • Vid val av signum får man upp en lista med förslag på signum.
  • Motsvarande funktion finns vid sökning av Plats, Socken, Härad, Kommun, Ristare, Korsform, Stilgruppering, Material m.m.
  • I dialogrutorna för ordvillkor och urvalsvillkor kan man markera ”Sök direkt” och direkt starta sin sökning.
  • Sina sökresultat kan man välja att visa i Google Earth eller Google Maps, alternativt t.ex. spara som CSV- och Shape-filer.

Läs mer om nyheterna i loggboken som följer med Rundata.

En så här omfattande databas kan naturligtvis inte vara fullständigt felfri. Vi är därför tacksamma för rapporter om eventuella fel som upptäcks och om kompletteringar som du anser behöver göras. Sänd felrapporter till oss genom att använda knappen Felrapport i Rundata 3.

Ny version av Rundata 2015-05-19

Rundataprogrammet kom i version 3.1 i maj 2015, men den uppdateringen påverkade enbart Rundataprogrammet. Databasen innehåll är identisk med den som släpptes 2014 med Rundata 3.0. Den enda uppdateringen i maj 2015 i databasen gällde att fyra koordinater som innehöll kommatecken blev korrigerade till att innehålla semikolon.

Vid referens till aktuell version av Samnordisk runtextdatabas bör alltså fortfarande anges ”Version 2014”.

Lätt modifierad version 2018-01-19

Den 19 januari 2018 släpptes en lätt modifierad version av Samnordisk runtextdatabas med anledning av att många länkar i databasen slutat fungera. I övrigt är sökprogrammet Rundata och själva databasen oförändrade. Vid referens till aktuell version av Samnordisk runtextdatabas bör alltså fortfarande anges ”Version 2014”.

Följande ändringar har gjorts:

  • URL-strukturen för länkar till poster i Historiska museets föremålskatalog och Svensk runbibliografi har ändrats
  • URL:en till Digitala Sveriges runinskrifter i menyn Diverse>Webblänkar har ändrats.
  • Länkar till bilder och en handfull objekt i filen RUNDATA.XLS har ändrats från att gå till URL:er under http://www.historiska.se/data till att gå till URL:er under, huvudsakligen, http://kulturarvsdata.se/shm
  • Interna cellreferenser i Excelfilen RUNDATA.XLS-filen har korrigerats för 17 inskrifter där uppgiften i fältet ”Föremål” skulle ha använts istället för uppgiften i det borttagna fältet ”Material/Föremål”.