Litteratur om Samnordisk runtextdatabas

Elmevik, Lennart och Peterson, Lena, 1997: Samnordisk runtextdatabas: slutrapport. I: Nytt om runer 12. S. 33-34.
Ladda ned volymen här

Källström, Magnus, 2005: Gamla och nya vägar till Sveriges runinskrifter. En kritisk översikt av källpublikationerna för svenska runtexter. I: Historisk tidskrift 2005:2. S. 300-308.
Läs artikeln här

Owe, Jan, 2010: Samnordisk runtextdatabas –hur kan den utvecklas? I: Preprints to The 7th International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Oslo 2010.
Läs artikeln här (pdf)

Peterson, Lena, 1994: Scandinavian Runic-text Database: a Presentation. I: The Twelfth Viking Congress. Developments Around the Baltic and North Sea in the Viking Age. Ed. by Björn Ambrosiani & Helen Clarke. Stockholm. (Birka studies 3.) S. 305-309.
Ladda ned artikeln här

Runrön 1 1989: Projektet de vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat.
Ladda ned volymen här