Reading Runes 2014

The Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions ägde rum den 1 till 6 september 2014 i Nyköping. Konferensen arrangerades av Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet.

Ladda ned konferensprogrammet som pdf