Myndigheter

Namn Kategorier
Digitala Sveriges runinskrifter Bokserier Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Digitala Sveriges runinskrifter, slutrapport Databaser/Nätresurser Myndigheter Rapporter
Gustavson, Helmer & Snædal, Thorgunn: Gotlands runinskrifter 3 (manuskript under utgivning). Korpusutgåvor Litteratur Monografier Myndigheter
Historiska museet, sök i samlingarna Databaser/Nätresurser Myndigheter
Historiska museet, sök i samlingarna Myndigheter
K-blogg. Riksantikvarieämbetets blogg Myndigheter Runbloggar
kringla.nu Databaser/Nätresurser Myndigheter
Kyss meg. Runenes verden. Utställning på Kulturhistorisk museum, Oslo. Databaser/Nätresurser Myndigheter
Laila Kitzler gör en huggspårsanalys av en eskilstunakista Dagspressen Myndigheter
Löfvendahl/Gustavson/Lundberg: Runstensvittring under de senaste 400 åren Litteratur Myndigheter Rapporter
Nordiska ministerrådet, 1997. Digitala runor: en historisk skrift i datorns värld Monografier Myndigheter Rapporter
Rapport: Runverksamheten inom Rikantikvarieämbetet Myndigheter Rapporter
Riksantikvarieämbetet. Rapporter från runverksamheten Litteratur Myndigheter Rapporter
Riksantikvarieämbetet: Digitalt supplement till Upplands runinskrifter Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöövervakning: Runinskrifter som kulturmiljö och miljömålsindikatorer. Program för övervakning. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2007:15 Litteratur Myndigheter Rapporter
Runearkivet, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Myndigheter
Runer og mønter. Blog fra Nationalmuseet om runer, runeinskrifter, mønter – nye fund og opdagelser Myndigheter Runbloggar
Runologisk rådgivning, Nationalmuseet, København Myndigheter
Runor i Kronobergs län (Länsstyrelsen i Kronobergs län) Databaser/Nätresurser Myndigheter
Runstenar - att bevara en sten med dess ristningar till framtiden Myndigheter Rapporter
Runverket : The runic unit of the Swedish National Heritage Board: A national resource for a unique cultural heritage
Programme 2014-2018
Myndigheter Rapporter
Runverket inom Riksantikvarieämbetet : En nationell resurs för ett världsunikt kulturarv. Program 2014–2018. Forskningsprojekt Myndigheter
Samnordisk runtextdatabas Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Korpusutgåvor Myndigheter Samnordisk runtextdatabas
Sigtuna Museum Myndigheter
Sigtunas lösföremål Korpusutgåvor Myndigheter Rapporter
Stockholms läns museum: Runriket Myndigheter
Svensk runbibliografi Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Myndigheter