Korpusutgåvor

Namn Kategorier
Bautil, det är: alle Svea ok Götha rikens runstenar (...).
Låst pdf-fil vid Umeå universitetsbibliotek. En tillgänglig version med högupplösta tiff-filer av alla sidor finns på Uppsala universitetsbibliotek (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-181160)
Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor Litteratur
Danmarks runeindskrifter, registre Bokserier Korpusutgåvor
Digitala Sveriges runinskrifter Bokserier Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Digitala Sveriges runinskrifter på Projekt Runeberg Bokserier Korpusutgåvor Litteratur
Gustavson, Helmer & Snædal, Thorgunn: Gotlands runinskrifter 3 (manuskript under utgivning). Korpusutgåvor Litteratur Monografier Myndigheter
Hagland, Jan Ragnar: Runer frå utgravingane i Trondheim bygrunn 1971–94. Med eit tillegg av nyfunne innskrifter elles frå byen (N774–N894) Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten aus Sievern Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.1 Einleitung Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1.3 Ikonographischer Katalog (IK 1, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 2.1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 2.2 Ikonographischer Katalog (IK 2, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3.1 Ikonographischer Katalog (IK 3, Text) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Hauck, Karl et al. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3.2 Ikonographischer Katalog (IK 3, Tafeln) Korpusutgåvor Litteratur Monografier
Jan Owe (utg.): Arthur Nordéns supplement till Östergötlands runinskrifter Korpusutgåvor Litteratur
Kinnebrook, William, 1841. Etchings of the Runic Monuments in the Isle of Man Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor
Liljegren, Johan Gustaf: Run-urkunder, Stockholm 1833 Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor Litteratur
Monumenta Germaniae Historica Databaser/Nätresurser Gamla tryck och faksimiler Korpusutgåvor
Page, Ray I. The Icelandic Rune Poem. 1999 Korpusutgåvor
Rikard Hedvall & Hanna Menander: Inventering av tidigkristna gravmonument i Linköpings stift. 2009. Linköping Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur
Riksantikvarieämbetet: Digitalt supplement till Upplands runinskrifter Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor Litteratur Myndigheter
Runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen Databaser/Nätresurser Korpusutgåvor
Samnordisk runtextdatabas Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Korpusutgåvor Myndigheter Samnordisk runtextdatabas
Sigtunas lösföremål Korpusutgåvor Myndigheter Rapporter
Skaldic project. Anonymous runic Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Korpusutgåvor
Skaldic project. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages Databaser/Nätresurser Forskningsprojekt Korpusutgåvor
Thomas B. Larsson 2015. Runstenar i Norrland. Korpusutgåvor Litteratur Rapporter