Populärvetenskaplig föreläsning

Kommande arrangemang

Tid Arrangemang

Tidigare arrangemang

Tid Arrangemang
2021-08-29 14:00–15:00 Arkeologidagen, Uppsala: Runstensrunda i domkyrkoområdet, Uppsala Upplandsmuseet, Uppsala Läs mer
2021-08-29 18:00–19:00 Arkeologidagen, Linköping: Målade runor Östergötlands museum, Linköping Runolog Magnus Källström från Riksantikvarieämbetet berättar om färgspår och kring den problematik som målning av runor och runstenar kan leda ...
2021-11-14 13:00–15:00 Upplandsmuseets museidag: Fokus runstenar Upplandsmuseet, Uppsala Mer information finns på Upplandsmuseets webbsida.
2022-03-08 15:00–17:00 Anne-Sofie Gräslund: Runstenskvinnor Upplandsmuseet, Uppsala Föredrag i samband med Upplandsmuseets utställning Tyde den som kan. Gratis inträde men föranmälan krävs. Läs mer i Upplandsmuseets kalendarium. ...
2022-04-05 15:00–17:00 Henrik Williams: Runornas ursprung och de äldsta runinskrifterna Upplandsmuseet, Uppsala Föredrag i samband med Upplandsmuseets utställning Tyde den som kan. Gratis inträde men föranmälan krävs. Läs mer i Upplandsmuseets kalendarium.
2022-05-03 15:00–17:00 Magnus Källström: Från Ulv i Borresta till Öpir. Runstenstraditionen i Uppland Upplandsmuseet, Uppsala Föredrag i samband med Upplandsmuseets utställning Tyde den som kan. Gratis inträde men föranmälan krävs. Läs mer i Upplandsmuseets kalendarium.
2022-05-31 15:00–17:00 Staffan Fridell: Hemma och borta. Ortnamn på uppländska runstenar Upplandsmuseet, Uppsala Föredrag i samband med Upplandsmuseets utställning Tyde den som kan. Gratis inträde men föranmälan krävs. Läs mer i Upplandsmuseets kalendarium.
2022-11-03 18:30–20:00 Situne Dei - smygläsning nr 1 2022 Biograf Gröna ladan, Sigtuna, Sigtuna Smygläsningskväll med föredrag av bl.a. Magnus Källström om runinskrifter från kvarteret Professorn i Sigtuna. Läs mer i museets kalendarium.
2023-01-24 15:00–16:00 Marco Bianchi. Otto von Friesen och Upplands runinskrifter Upplandsmuseet, Uppsala Del av föredragsserien "Vad säger runorna?" på Upplandsmuseet. Föredraget direktsänds i Teams. Se Upplandsmuseets kalendarium för abstract, anmälan och teamslänk. ...
1 2