linkedinfacebook

Uppsala runforum

Studenter samlas kring U 753 Litslena prästgård i maj 1930. Foto ur Hans Christianssons samling.


Välkommen till Uppsala runforum

Uppsala runforum grundades i december 2009 vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.


Runnyheter

Clayborne W Thompson's Studies in Upplandic Runography: now available for purchase as print-on-demand paperback

Det er jo det rene volapyk (Politiken 2015-10-11)

TV2 Bornholm rapporterar om det 28 internationella fältrunologmötet på Bornholm.

Martin Findell gets a position as Assistant Professor of Historical Linguistics (including runology) at the University of Nottingham.

RSS-feed Kalendarium
Nya länkar
Runverket : The runic unit of the Swedish National Heritage Board: A national resource for a unique cultural heritage. Fulltext pdf

Oknytt: Johan Nordlander-sällskapets tidskrift. Webbsida

Svärdström, Elisabeth. 1972. Svensk medeltidsrunologi. Fulltext pdf

Runstenar - att bevara en sten med dess ristningar till framtiden. Fulltext pdf

[Visa alla länkar]
Runor i dagspress och populärkultur
Ett landskap med ett värdsunikt kulturarv (Sörmlands museum). Webbsida

Ny forskning om runer (NRK Radio 2014-05-03). Audio/video

Runforskare på besök (DT 2014-03-25). Webbsida

Ett till runbleck! (Arkeologi i Gamla Uppsala). Webbsida