linkedinfacebook

Samnordisk runtextdatabas

Projektet Samnordisk runtextdatabas startade 1 januari 1993. Finansiär fram till och med juni 1997 har varit Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Huvudansvariga för projektet var från början Lennart Elmevik och Lena Peterson. Därefter har ansvaret övertagits av Lena Peterson och Henrik Williams. Redaktionella medarbetare är Marco Bianchi (Uppsala runforum), Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet) och Jan Owe.

Projektets syfte har varit att samla samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden, i maskinläsbar form till tjänst för forskning inom ett flertal discipliner. Texterna återges i translittererad och normaliserad form, dessutom i översättning till engelska. Till texterna är knutna uppgifter om tidsperiod, fyndområde, excerperad källa, typ av föremål, bildlänkar, lägeskoordinater m.m. Genom speciellt utformade program kan sökningar av olika slag göras i textfilerna. Databasen innehåller ca 6 500 inskrifter. Tillsammans med sökprogram och en användarhandledning kan den laddas ned på den egna datorn.

RSS-feed Kalendarium
Nya länkar
Olai Vereli manuductio compendiosa ad runographiam Scandicam antiquam, recte intelligendam (1675). Webbsida

Fischer, Svante, Martin Graf et al. 2014. An Inscribed Silver Spoon from Ichtratzheim (Bas-Rhin). Fulltext pdf

Snædal, Thorgunn, 2014. Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig. Fulltext pdf

Sigurd, Bengt and Dahl, Johan, 1997. Rune: A computer program for interpretation of rune stones. Fulltext pdf

[Visa alla länkar]
Runor i dagspress och populärkultur
Runforskare på besök (DT 2014-03-25). Webbsida

Ett till runbleck! (Arkeologi i Gamla Uppsala). Webbsida

Runletare studerade runor i gammalt härbre (DT). Webbsida

Försvunnen runsten – återfunnen i Vaxholm (SVT ABC). Audio/video