linkedinfacebook

Samnordisk runtextdatabas

Projektet Samnordisk runtextdatabas startade 1 januari 1993. Finansiär fram till och med juni 1997 har varit Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Huvudansvariga för projektet var från början Lennart Elmevik och Lena Peterson. Därefter har ansvaret övertagits av Lena Peterson och Henrik Williams. Redaktionella medarbetare är Marco Bianchi (Uppsala runforum), Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet) och Jan Owe.

Projektets syfte har varit att samla samtliga nordiska runtexter, inklusive sådana funna utanför Norden, i maskinläsbar form till tjänst för forskning inom ett flertal discipliner. Texterna återges i translittererad och normaliserad form, dessutom i översättning till engelska. Till texterna är knutna uppgifter om tidsperiod, fyndområde, excerperad källa, typ av föremål, bildlänkar, lägeskoordinater m.m. Genom speciellt utformade program kan sökningar av olika slag göras i textfilerna. Databasen innehåller ca 6 500 inskrifter. Tillsammans med sökprogram och en användarhandledning kan den laddas ned på den egna datorn.

RSS-feed Kalendarium
Nya länkar
Runverket : The runic unit of the Swedish National Heritage Board: A national resource for a unique cultural heritage. Fulltext pdf

Oknytt: Johan Nordlander-sällskapets tidskrift. Webbsida

Svärdström, Elisabeth. 1972. Svensk medeltidsrunologi. Fulltext pdf

Runstenar - att bevara en sten med dess ristningar till framtiden. Fulltext pdf

[Visa alla länkar]
Runor i dagspress och populärkultur
Ett landskap med ett värdsunikt kulturarv (Sörmlands museum). Webbsida

Ny forskning om runer (NRK Radio 2014-05-03). Audio/video

Runforskare på besök (DT 2014-03-25). Webbsida

Ett till runbleck! (Arkeologi i Gamla Uppsala). Webbsida