You are currently viewing abstracts filed in the session "Discovery"

Handelsplatsen Birka på Björkö i Mälaren är en av portalplatserna inom skandinavisk och internationell vikingatidsforskning. Det är också en av de flitigast undersökta platserna.  Otaliga vetenskapliga arbeten har tagit sin utgångspunkt i det rikhaltiga fyndmaterial som genererats vid de många arkeologiska undersökningarna, men fortfarande finns många kunskapsluckor kvar att fylla. Detta gäller inte minst de […]

[ Continue reading ... ]

Efter Erik Brates död i april 1924 övertog Elias Wessén arbetet med utgivningen av Södermanlands runinskrifter. Det första texthäftet som omfattar knappt hälften av landskapets runstenar hade utkommit strax före Brates död, men de flesta av planscherna hade dragits tillbaka eftersom många av fotografierna inte höll tillräckligt hög kvalitet. Under tre somrar 1928–30 undersökte Wessén […]

[ Continue reading ... ]

While the oldest runic inscription in Thorsbjerg has been found on a dendrodated object from AD 164, nothing prevents the barbaric script imitations from representing a continuous tradition that existed alongside Latin, Greek and runes well into the 4th century AD. The find of a 4th century barbaric gold coin imitation with a partially legible […]

[ Continue reading ... ]