You are currently viewing abstracts filed in the session "Decipherment"

Scandinavian Viking-Age runic epigraphy is according to Sawyer (2000, 8) always rendered in Old Scandinavian. However, there remains a tiny residue of 11th–12th c. epigraphs, which are reminiscent of texts in a natural language, yet not amenable to a Scandinavian (or Latin) reading and hence usually considered to be magical, encrypted, or nonsensical. Eliasson (2007, […]

[ Continue reading ... ]

Min presentation gäller bildinnehållet på U 448, Harg i Odensala socken, Uppland, som består av en påfågel och en ryttare. Inskriften är en ren minnestext och har inte något explicit kristet element. Stenen har heller inte något kors. Jag kommer att behandla både fågeln och ryttarfiguren och jämföra med andra avbildningar, såväl på runstenar som […]

[ Continue reading ... ]

Att läsa runor på mindre lösföremål av metall är ofta förenat med specifika svårigheter och hinder. Därför kräver det också andra metoder än dem som används vid läsning av runinskrifter på t.ex. sten. För det första är runorna på metallföremål som regel mycket små och inte så sällan skadade av korrosion. Inskriftens yta kan ibland […]

[ Continue reading ... ]

In the past there seemed to be quite an amount of consensus of how the older Runic inscriptions were to be read (cf. W. Krause, Die Runeninschriften im älteren Futhark. I. Text. II. Tafeln. Mit Beiträgen von Herbert Jankuhn. Göttingen, 1966). This consensus was also codified in a nearly coherent grammar of the early Runic […]

[ Continue reading ... ]

Pilgrimages played an important part in people’s religius life in the Middle Ages. The destination for these travels were sacred places  like Rome, Jerusalem, Santiago de Compstela.  The  Scandinavian countries also offered more local  alternatives for people who could not go that far,  St. Olav’s grave in Nidaros being the most popular. Pilgrimages are often […]

[ Continue reading ... ]

Runstenen Vg 199 är en inskrift som, trots att den varit känd sedan 1950-talet, ännu inte tolkats på ett tillfredsställande sätt. Att stenen har ansetts svårtolkad är förståeligt, då den är skadad och flera partier av inskriften därmed saknas. Dessutom är många av runorna på stenen så pass vittrade att det bitvis är i det […]

[ Continue reading ... ]

The Anglo-Saxon runic poem is often regarded as the most popular and well-known representative of the English runica manuscripta tradition. It was discovered on a separate folio attached to MS Cotton Otho B. X, which, unfortunately, was lost in the 1731 Cottonian fire. The existence of the folio and its runes were recorded twice before […]

[ Continue reading ... ]

The inscription alu, found on bracteates as well as other objects including the Elgesem stone (KJ 57), has been examined repeatedly, with interpretations as diverse as “magic,” “ale,” “hale,” and “protection.” Nearly all of the analyses of alu have begun from the assumption that the use of bracteates was sacral and thus the meaning of […]

[ Continue reading ... ]

Föredraget presenterar ett nytt tolkningsförslag av nekrologen på Ög 83. Förslaget ansluter till Alexandra Petrulevich tolkning av ortnamnet, men är delvis oberoende av det så länge som ualu kan förutsättas innehålla ett ortnamn. Inskriften på Ög 83 lyder · þura · sati · stin · þasi · aftiʀ · suin · sun · sin · ʀs · uʀstr · o · ualu · Þōra satti stæin […]

[ Continue reading ... ]