You are currently viewing abstracts of presentations to be held in "Norwegian"

De siste 60 årene har det vokst frem en sterk motstemme til magiske tolkninger av runer i runologiske fagmiljøer. Hovedinnvendingen er at ingen ting vites om de enkeltstående runetegnenes magiske funksjon, men at runer kun kan formidle magisk budskap gjennom innskriftene, i kraft av å være tegn i et skriftsystem. Uenigheten som har rådet blant […]

[ Continue reading ... ]

Verbplasseringi i runespråket hev vore rekna som prinsipielt fri (t.d. Krause, Die Sprache der urnordischen Runeninschriften, 1971). Likevel viser det seg at det finitte verbet i flestalle runeinnskrifter er plassert på fyrste- eller andreplass i setningi (i samsvar med den sokalla V2-regelen som gjeld i norrønt mål), og at dei fåe innskriftene der verbet er […]

[ Continue reading ... ]

Pilgrimages played an important part in people’s religius life in the Middle Ages. The destination for these travels were sacred places  like Rome, Jerusalem, Santiago de Compstela.  The  Scandinavian countries also offered more local  alternatives for people who could not go that far,  St. Olav’s grave in Nidaros being the most popular. Pilgrimages are often […]

[ Continue reading ... ]