You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Teaching"

Jag undervisar nybörjare i svenska på gymnasienivå på Lyceum 1553 im. V.I.Vernadskogo, Moskva. Som fördjupning av språkkursen forskar mina studenter om Sveriges kultur och historia, bland annat om runinskrifter samt runstenarnas ornament. Skolan har vetenskaplig profil. Under läsåret arbetar varje student med något forskningsprojekt inom naturvetenskap eller humaniora och berättar sedan om projektet på skolans […]

[ Continue reading ... ]