You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Sweden"

Handelsplatsen Birka på Björkö i Mälaren är en av portalplatserna inom skandinavisk och internationell vikingatidsforskning. Det är också en av de flitigast undersökta platserna.  Otaliga vetenskapliga arbeten har tagit sin utgångspunkt i det rikhaltiga fyndmaterial som genererats vid de många arkeologiska undersökningarna, men fortfarande finns många kunskapsluckor kvar att fylla. Detta gäller inte minst de […]

[ Continue reading ... ]

There is a great variety of spelling of the same words and word forms in the runic inscriptions. This is something you cannot find in present-day texts. Obviously, the main reason for this spelling variability is the absence of any spelling standards. The main goal of this study was to find the factors of the […]

[ Continue reading ... ]

Als erste skandinavische Runen, die in einem gedruckten Werk auftauchen, wird das „gotische“ Alphabet in Theseus Ambrosius‘ 1539 erschienenem Werk Introductio in chaldaicam linguam, Syriacam atque Armenicam, et decem alias linguas angesehen. Dieses stammt laut Text von Johannes Magnus. Im selben Jahr wurde außerdem Olaus Magnus berühmte Carta marina gedruckt, die ebenfalls eine kurze Runeninschrift […]

[ Continue reading ... ]

Around the turn of the last Millennium, two papers published by Judith Jesch and Anders Andrén respectively expressed the idea that the visual proximity of words in Swedish runic inscriptions of the 11th century may have been more than a mere coincidence. Both researchers argued independently that the Swedish rune-carvers of the Late Viking Age […]

[ Continue reading ... ]

Min presentation gäller bildinnehållet på U 448, Harg i Odensala socken, Uppland, som består av en påfågel och en ryttare. Inskriften är en ren minnestext och har inte något explicit kristet element. Stenen har heller inte något kors. Jag kommer att behandla både fågeln och ryttarfiguren och jämföra med andra avbildningar, såväl på runstenar som […]

[ Continue reading ... ]

The Skåäng stone (KJ 85) is one of Sweden’s most remarkable rune stones with its brief inscription in the older futhark and its considerably longer Viking-Age inscription from the 11th century. The inscription with the Viking runes is known since 1830 while the older one was discovered during a visit by Hans Hildebrand in 1866. […]

[ Continue reading ... ]

The location of the runic stones in the landscape is a key to the understanding of these monuments and their underlying meaning. By studying their location in the landscape in detail, it is possible to achieve a better understanding of the context where the stones textual messages were formulated. Often runic stones have been discussed […]

[ Continue reading ... ]

Efter Erik Brates död i april 1924 övertog Elias Wessén arbetet med utgivningen av Södermanlands runinskrifter. Det första texthäftet som omfattar knappt hälften av landskapets runstenar hade utkommit strax före Brates död, men de flesta av planscherna hade dragits tillbaka eftersom många av fotografierna inte höll tillräckligt hög kvalitet. Under tre somrar 1928–30 undersökte Wessén […]

[ Continue reading ... ]

In the 11th C AD, a picture stone tradition (including runic inscriptions) with a strong local character on Gotland is replaced by a rune stone tradition similar to that in the Mälar valley of the Swedish mainland. Gotland maintains some characteristics, such as the door-like shape of the monument, but the runic ornament is now […]

[ Continue reading ... ]

Knot runes are an elaborated variety of runes which have fascinated scholars over the centuries. But knot runes have proved to be both elusive and confusing too. In the year 1600 the founding father of Swedish runology, Johannes Bureus, observed the peculiar knot runes in the Ovansjö inscription, Gs 15, during his visit to the […]

[ Continue reading ... ]

During the course of the eleventh century runic monuments came to be erected in Christian cemeteries in central Sweden. The earliest examples of churchyard monuments in this area are the early Christian grave monuments, often called Eskilstuna cists, which in their most elaborate form consisted of a lid slab, two side slabs and two gable […]

[ Continue reading ... ]

The aim of the paper is to present a model for the description of runic graphs and a method for their classification into graph-types and graph-type variants. The classification of runic graphs into graph-types and variants requires the establishment of typological criteria. Runologists have described runic graphs in various ways, employing different sets of graphic […]

[ Continue reading ... ]

In recent years scholarship on the Viking Age rune-stones has tended to focus on single aspects of the stones and their features, without a ‘bigger-picture’ view. This paper sets out to begin filling in this gap, through a focus on a larger-scale interpretation of the rune-stones and what they disclose (implicitly) about the people(s) of […]

[ Continue reading ... ]

Runstenen Vg 199 är en inskrift som, trots att den varit känd sedan 1950-talet, ännu inte tolkats på ett tillfredsställande sätt. Att stenen har ansetts svårtolkad är förståeligt, då den är skadad och flera partier av inskriften därmed saknas. Dessutom är många av runorna på stenen så pass vittrade att det bitvis är i det […]

[ Continue reading ... ]

Föredraget presenterar ett nytt tolkningsförslag av nekrologen på Ög 83. Förslaget ansluter till Alexandra Petrulevich tolkning av ortnamnet, men är delvis oberoende av det så länge som ualu kan förutsättas innehålla ett ortnamn. Inskriften på Ög 83 lyder · þura · sati · stin · þasi · aftiʀ · suin · sun · sin · ʀs · uʀstr · o · ualu · Þōra satti stæin […]

[ Continue reading ... ]