You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Södermanland"

There is a great variety of spelling of the same words and word forms in the runic inscriptions. This is something you cannot find in present-day texts. Obviously, the main reason for this spelling variability is the absence of any spelling standards. The main goal of this study was to find the factors of the […]

[ Continue reading ... ]

Efter Erik Brates död i april 1924 övertog Elias Wessén arbetet med utgivningen av Södermanlands runinskrifter. Det första texthäftet som omfattar knappt hälften av landskapets runstenar hade utkommit strax före Brates död, men de flesta av planscherna hade dragits tillbaka eftersom många av fotografierna inte höll tillräckligt hög kvalitet. Under tre somrar 1928–30 undersökte Wessén […]

[ Continue reading ... ]