You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Research history"

Efter Erik Brates död i april 1924 övertog Elias Wessén arbetet med utgivningen av Södermanlands runinskrifter. Det första texthäftet som omfattar knappt hälften av landskapets runstenar hade utkommit strax före Brates död, men de flesta av planscherna hade dragits tillbaka eftersom många av fotografierna inte höll tillräckligt hög kvalitet. Under tre somrar 1928–30 undersökte Wessén […]

[ Continue reading ... ]

One of the most important contributors to our understanding of older runic epigraphy, Elmer Antonsen was a controversial scholar. Best remembered for bringing an overtly structural and neo-Bloomfieldian approach to the study of the earliest inscriptions, he was also something of a contrarian, promoting readings and interpretations of older runic texts which did not find […]

[ Continue reading ... ]