You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Reading"

Although much runological fieldwork has been undertaken over the years, little has been written about it. The procedures adopted by the field runologist, the problems encountered and their solutions, are matters that can often only be dimly glimpsed in the text of the edition or article that emerges as the end product of the fieldwork. […]

[ Continue reading ... ]

Att läsa runor på mindre lösföremål av metall är ofta förenat med specifika svårigheter och hinder. Därför kräver det också andra metoder än dem som används vid läsning av runinskrifter på t.ex. sten. För det första är runorna på metallföremål som regel mycket små och inte så sällan skadade av korrosion. Inskriftens yta kan ibland […]

[ Continue reading ... ]