You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Poetry"

Verbplasseringi i runespråket hev vore rekna som prinsipielt fri (t.d. Krause, Die Sprache der urnordischen Runeninschriften, 1971). Likevel viser det seg at det finitte verbet i flestalle runeinnskrifter er plassert på fyrste- eller andreplass i setningi (i samsvar med den sokalla V2-regelen som gjeld i norrønt mål), og at dei fåe innskriftene der verbet er […]

[ Continue reading ... ]