You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Östergötland"

There is a great variety of spelling of the same words and word forms in the runic inscriptions. This is something you cannot find in present-day texts. Obviously, the main reason for this spelling variability is the absence of any spelling standards. The main goal of this study was to find the factors of the […]

[ Continue reading ... ]

Föredraget presenterar ett nytt tolkningsförslag av nekrologen på Ög 83. Förslaget ansluter till Alexandra Petrulevich tolkning av ortnamnet, men är delvis oberoende av det så länge som ualu kan förutsättas innehålla ett ortnamn. Inskriften på Ög 83 lyder · þura · sati · stin · þasi · aftiʀ · suin · sun · sin · ʀs · uʀstr · o · ualu · Þōra satti stæin […]

[ Continue reading ... ]