You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Metal objects"

Att läsa runor på mindre lösföremål av metall är ofta förenat med specifika svårigheter och hinder. Därför kräver det också andra metoder än dem som används vid läsning av runinskrifter på t.ex. sten. För det första är runorna på metallföremål som regel mycket små och inte så sällan skadade av korrosion. Inskriftens yta kan ibland […]

[ Continue reading ... ]

In this paper, I address two important issues regarding the description and decipherment of runes on metal objects. The first point concerns a comprehensive epigraphic analysis of runic writing prior to identifying runic graphs. Exemplified with autopsy-based results from the Continental runic corpus, I will present a systematic way of analysing and documenting epigraphic features, […]

[ Continue reading ... ]