You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Magic"

De siste 60 årene har det vokst frem en sterk motstemme til magiske tolkninger av runer i runologiske fagmiljøer. Hovedinnvendingen er at ingen ting vites om de enkeltstående runetegnenes magiske funksjon, men at runer kun kan formidle magisk budskap gjennom innskriftene, i kraft av å være tegn i et skriftsystem. Uenigheten som har rådet blant […]

[ Continue reading ... ]