You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Interpretation"

One of the most important contributors to our understanding of older runic epigraphy, Elmer Antonsen was a controversial scholar. Best remembered for bringing an overtly structural and neo-Bloomfieldian approach to the study of the earliest inscriptions, he was also something of a contrarian, promoting readings and interpretations of older runic texts which did not find […]

[ Continue reading ... ]

Föredraget presenterar ett nytt tolkningsförslag av nekrologen på Ög 83. Förslaget ansluter till Alexandra Petrulevich tolkning av ortnamnet, men är delvis oberoende av det så länge som ualu kan förutsättas innehålla ett ortnamn. Inskriften på Ög 83 lyder · þura · sati · stin · þasi · aftiʀ · suin · sun · sin · ʀs · uʀstr · o · ualu · Þōra satti stæin […]

[ Continue reading ... ]