You are currently viewing abstracts tagged with the keyword "Graffiti"

Omkring 900 vikingatida rungraffiti på mynt beaktas mycket sällan i runologi, trots att de kan sprida ljus över runinskrifter som inte hade analogier. 1. Runinskriften på Værløse-spännet (Sj 21, 200-220 AD) alugod har åtta olika tolkningar. Men frånvaron av analogier gör dem alla föga troliga. Rungraffiti på mynt tillåter oss att föreslå en tolkning av […]

[ Continue reading ... ]